son kat cila

son kat cila

Duvarda veya terasta kullanılan İZOTERMAL ürünlerini uygulanıp kurumasından sonra

kirlenmeyi ve geçirgenliği engellemek amacıyla kullanılması zorumludur

son kat cila zemin ve yüzeylerde ısı yalıtım malzemesini ıslanmasını engellediği

gibi toz tutması ve kirlenmesini engeller.Bu nedenle tüm izotermal ürünlerinin  uygulamalarından

 sonra  son kat  şeffaf cila  uygulanması zorunludur.