ISI İLETKENLİK (HOTPLATE) TEST SONUÇLARI

 

                                    ISI İLETKENLİK (HOTPLATE ) TEST SONUÇLARI

 

Deney tarihi =  06.02.2018

                                                                Sıcaklık değerleri  :                     100  °C        200 °C        284°C

 

2mm. İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması  Uygulanan kap :                      53  °C          94 °C          133 °C

5 mm. İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması Uygulanan kap :                      44   °C         78    °C       110 °C

 

Bu test sonucunda İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması ‘nın ısı yükseldikçe yalıtım katsayısının belirgin bir şekilde yükseldiği tespit edilmiştir.

     Yani  :  100 °C  ısı  2 mm kaplama ile 53 °C ‘  ye düşerken , 200  °C  ısı 94 °C ‘ye  ,284 °C  ise ; 133°C’ ye düşmüştür.

     Yine  : 5  mm İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması ile de 100 °C yi 44  °C ‘ ye ,200 °C yi   78  °C  ‘ye  284 °C yi ise 110  °C ‘ ye düşürdüğü gerçektir.